Trigonometria alapjai

Trigonometrikus függvény ábrázolása 1. példa

A videó bemutatja, hogyan ábrázolható a 'Y = 2sin(-x)' trigonometrikus függvény.


A videóban a 'Y = 2sin(-x)' trigonometrikus függvény ábrázolásának lépéseit mutatjuk be. Elmagyarázzuk a függvénytranszformáció alapjait, bemutatjuk, hogyan módosítja a függvényt az 'x' értékének és az egész kifejezésnek a módosítása. A szinusz függvényt először 'x' helyett '-x'-szel módosítjuk, majd az egész függvényértéket megszorozzuk kettővel. A videó végén kitérünk a függvény jellemzőire, mint az értelmezési tartomány, az értékkészlet, a periódicitás, a zérus helyek, valamint a maximum és minimum helyek. A videó célja, hogy segítsen a nézőknek megérteni a függvénytranszformációt és a trigonometrikus függvények ábrázolását.