Trigonometrikus azonosságok és példák

Trigonometrikus azonosságok 2. rész

A videó bemutatja a sin^2(x) + cos^2(x) = 1 trigonometrikus azonosság bizonyítását, és a hozzá kapcsolódó szögfüggvényeket.


A videóban azt a trigonometrikus azonosságot bizonyítjuk, hogy a sin^2(x) és a cos^2(x) összege mindig 1. Megjegyzendő, hogy a sin^2(x) azonos a (sin x)^2-vel, és a cos^2(x) azonos a (cos x)^2-vel. A bizonyítás során felhasználjuk a Pitagorasz tételt, mely szerint a befogók négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével. Az egyenletet átalakítva, a befogók és az átfogó arányának négyzete adja az 1-et. A szögfüggvények definícióját felhasználva, a befogók és az átfogó aránya a sin(x) és cos(x) függvények értékeivel azonos, ezáltal a (sin x)^2 + (cos x)^2 = 1 azonosságot kapjuk. Az előadás végén bemutatott további azonosságok a (tan x)^2 + 1 = sec^2(x) formula alakjában jelennek meg.