Törtes kifejezések

Törtes kifejezések szorzása 3. rész

Ez a videó részletesen bemutatja, hogyan kell szorozni törteket, amelyekben a számláló és a nevező is négyzetszámokat tartalmaz.


Ez a videó bemutatja, hogyan lehet szorozni és egyszerűsíteni tört kifejezéseket, különösen, ha a számlálóban és a nevezőben is négyzetszámok szerepelnek. A bemutatott módszer alapján feltárja a négyzetszámok és azok azonosságainak fontosságát, valamint a szorzás és az egyszerűsítés szerepét. A videó bemutatja a nevező nulla értékének elkerülésének fontosságát, valamint azt, hogyan lehet meghatározni azt a számot, amely nem lehet egyenlő a négyzetszámokkal. A videó végén a tört kifejezés felbontása és egyszerűsítése történik meg.