Törtes kifejezések

Törtes egyenlet megoldása

A videó bemutatja, hogyan oldható meg egy törtös egyenlet, különös tekintettel a nullával való osztás problémájára.


A videóban megoldunk egy törtös egyenletet, melyben az x változó a nevezőben is szerepel. A megoldás során figyelembe vesszük, hogy a nevező nem lehet nulla, hiszen nullával való osztás nem értelmezhető. A nevezők nullától való eltérését biztosító feltételeket (x-1 != 0 és x+3 != 0) az egyenletmegoldás során is folyamatosan ellenőrizzük. Az egyenletet úgy alakítjuk át, hogy mindkét oldalt megszorozzuk a törtök nevezőivel, így megszabadulunk a tört formátumtól. Az átalakítás során kapott egyenletet megoldva x = 17 értéket kapunk, mely nem ütközik a kezdeti feltételeinkkel, és visszaellenőrzéssel is bebizonyosodik, hogy helyes megoldás.