Szorzás és szorzattá alakítás

Többváltozós polinomok összeadása

A videó bemutatja, hogyan egyszerűsíthetők és összeadhatók többváltozós polinomok.


A videóban bemutatjuk, hogyan egyszerűsíthető a 4x4y-3x4-2y + 8xy-3x4-2x4y + 5 kifejezés. Először is megszabadulunk a felesleges zárójelektől, mivel ezeknek nincs hatásuk a kifejezésre. Ezután az egynemű tagokat keressük, melyek olyan kifejezések, ahol minden változó azonos hatványképevel szerepel. Azonos tagokat összeadva végül az eredeti kifejezés egyszerűsített formáját kapjuk meg.