Szorzás és szorzattá alakítás

Többváltozós polinomok kivonása

Egy többváltozós polinom kivonásának és egyszerűsítésének bemutatása.


A videóban egy többváltozós polinom kivonását mutatjuk be, majd a polinomot egyszerűsítjük. Először elhagyjuk az első zárójelet, majd felsoroljuk az első három tagot. A második zárójel felbontásakor a zárójelen belüli tagok előjele változik a negatív jel miatt. Ezután az egynemű tagokat összeadjuk, így egyszerűsítve a kifejezést. Végül a kifejezést rendezzük, figyelembe véve az x négyzet y-os és xy négyzetes tagokat. Az eredmény egy rendezett, egyszerűsített polinom.