Szorzás és szorzattá alakítás

Többváltozós polinom osztása egytagú kifejezéssel

A videóban egy többváltozós polinom osztását mutatjuk be egytagú kifejezéssel, majd az eredményt egyszerűsítjük.


A videóban egy többváltozós polinomot (12x³y³ plusz 16x⁴y plusz 10xy) osztunk el egy egytagú kifejezéssel (4xy). Először felírjuk a törtet közös nevezővel, majd egyszerűsítjük a tagokat. Az egyszerűsítés során a számáló és nevező közös tényezőit kivonjuk, majd végül a tagokat összeadjuk. Az eredmény 3x²y² plusz 4x³ plusz 2.5. A videó jól illusztrálja a polinomok osztásának és egyszerűsítésének folyamatát.