Bevezetés az algebrába

Többlépéses egyenletmegoldás

Az egyenletmegoldás multi-lépéses eljárását mutatja be a videó rózsaszín és zöld súlyok segítségével.


A videóban egy mérleg segítségével bemutatjuk, hogyan lehet egy ismeretlen tömegű 'x' súlyt meghatározni. Az egyensúly fenntartásának elve alapján, az egyenletet a két oldal manipulációjával rendezzük be (hozzáadás, kivonás, osztás) az ismeretlen 'x' kifejezésére. A megoldás megerősítésére az eredményt visszaellenőrizzük az eredeti egyenletbe való behelyettesítéssel. A videó célja, hogy szemléletesen, a mindennapi életből vett példával illusztrálja az algebrai egyenletek megoldásának alapvető lépéseit.