Szorzás és szorzattá alakítás

Tagok, együtthatók, és kitevők polinomokban

Az '12x³-3x⁴-x±8' polinom tagjainak, együtthatóinak és kitevőinek meghatározása.


Ebben a videóban egy négynegyedelű kifejezést vizsgálunk, 12x³-3x⁴-x±8 formában. A kifejezés tagjai, amelyeket az összeadás és kivonás jelek választanak el egymástól, a következők: 12x³, -3x⁴, -x és ±8. Az együthatók a számok, amelyekkel a változókat összeszorozzuk, és ebben az esetben 12, -3, -1, és 8. A kitevők pedig a hatványkitevők, amelyek azt mutatják, hogy a változót hányszor szoroztuk önmagával, és ezek sorban 3, 2, 1 és 0.