Trigonometria alapjai

Szögfüggvény érték meghatározása 270 fok

A videó bemutatja, hogyan határozhatók meg a szinusz, koszinusz, tangens és kotangens értékei 270 fokos szög esetén.


A videóban egy 270 fokos szög szögfüggvényértékeinek meghatározása látható. A bemutatott módszer szerint először felrajzoljuk az egységsugarú kört, majd meghatározzuk a 270 fokos szög pozícióját. A szög egyik szögszárának és a körnek a metszéspontjánál lévő pont koordinátái adja meg a szinusz és koszinusz értékeket. Az első koordináta lesz a koszinusz, a második a szinusz. Az y-tengely mentén egy egységet mozdulunk el a negatív irányba, míg az x-tengely mentén nem mozdulunk el sehova, így a koordináták 0 és -1 lesznek. A tangens értékét a szinusz és koszinusz hányadosaként számoljuk, ami ebben az esetben nincs értelmezve, míg a kotangens értéke 0 lesz. A videó végén ellenőrizzük a kapott értékeket.