Trigonometria alapjai

Szögek meghatározása szögfüggvényekkel 2. példa

Egy derékszögű háromszög oldalainak és szögeinek meghatározása Pitagorasz-tétel és szögfüggvények segítségével.


A videó bemutatja, hogyan határozhatunk meg egy derékszögű háromszög oldalait és szögeit. Az átfogó és egy befogó ismert, a másik befogó (A oldal) Pitagorasz-tétellel számolható ki. A szögek meghatározására szögfüggvényeket használunk: a tangens a szöggel szemközti és a szög melletti befogó hányadosa, míg a koszinusz a szög melletti befogó és az átfogó hányadosa. A számítások után az alfa szög értéke 22,62 fok, a béta szög értéke pedig 67,38 fok. Az eredmények ellenőrzhetők azzal, hogy a háromszög belső szögeinek összege 180 fok.