Másodfokú függvények és egyenletek

Szélsőérték meghatározása zérushelyek segítségével

A videó bemutatja, hogyan határozzuk meg egy másodfokú függvény zérushelyeit és minimum pontját.


A videóban egy másodfokú függvény, y=5x^2-20x+15 zérushelyeit és minimum pontját határozzuk meg. A zérushelyek meghatározásához először a függvényt nullával egyenlővé tesszük, majd megoldjuk az így kapott egyenletet. Az eredményül kapott x koordináták (3 és 1) adják a függvény zérushelyeit. A minimum pont meghatározásához felhasználjuk, hogy a másodfokú függvények parabolák, melyek szimmetrikusak. A minimum pont a zérushelyek középpontjában található, azaz az x koordináta 2 lesz. A y koordináta meghatározásához behelyettesítjük az x értékét az eredeti függvénybe, melyből -5-öt kapunk. Tehát a minimum pont koordinátái (2, -5).