Egybevágó háromszögek

Szakaszok egyenlőségének bizonyítása egybevágó háromszögekkel 2. példa

A videó bemutatja, hogyan bizonyítható be a szakaszok egyenlősége egybevágó háromszögek segítségével.


A videóban egy geometriai feladatot oldunk meg, ahol az ED és DF szakaszok hosszának egyenlőségét kell bizonyítani. Elfogadjuk, hogy AB egyenlő AC-vel és az ABF szög egyenlő az ACE szöggel. Az egybevágóságból következik, hogy az ED és DF oldalak is egyenlő hosszúak. A bizonyítás további lépései között szerepel a nagyobb háromszögek egybevágóságának a bizonyítása, aminek következtében a kisebb háromszögek is egybevágóvá válnak. Az egyenlő szakaszok és szögek alapján végül megállapítjuk, hogy az ED szakasz hossza egyenlő a DF szakasz hosszával.