Háromszög részei és speciális tulajdonságai

Szakaszfelező merőleges és a háromszög köré írható kör

A videó bemutatja a szakaszfelező merőleges fogalmát és annak tulajdonságait, majd szemlélteti, hogyan használható ezeknek az ismereteknek a felhasználása egy háromszög köré írható kör meghatározásához.


A videóban először bemutatásra kerül a szakaszfelező merőleges fogalma, mely egy olyan egyenes, ami egy szakasz felezőpontján halad keresztül és merőleges az adott szakaszra. Megállapítást nyer, hogy a szakaszfelező merőleges minden pontja egyenlő távolságra van a szakasz két végpontjától. A bemutató során bizonyításokkal támasztja alá ezt az állítást, majd bemutatja ennek fordítottját is. A videó második felében a háromszög köré írható kör fogalma kerül bemutatásra. Megállapítja, hogy a háromszög köré írható kör középpontja az a pont, ahol a háromszög oldalfelező merőlegesei metszik egymást. Ezt a tézist is alátámasztja bizonyításokkal, majd bemutatja, hogyan lehet ezt felhasználni a háromszög köré írható kör meghatározásához.