Kidolgozott példák

Rombusz átlói által meghatározott háromszög területe

A videó bemutatja, hogyan lehet kiszámolni egy rombusz által meghatározott háromszög területét.


A videóban egy matematikai problémát oldunk meg, melyben egy rombusz által meghatározott háromszög területét kell kiszámolni. Első lépésként megállapítjuk, hogy a rombusz minden oldala egyenlő hosszúságú, ezért a rombusz átlója is egyenlő az oldalak hosszával. A rombusz átlói merőlegesek egymásra és felezik is egymást, ezért a háromszögünk derékszögű. Az átfogó hossza a rombusz oldalhosszának fele, a befogó pedig az átfogó gyök háromszorosa. A terület kiszámítása a befogók szorzatának fele. A videó végül a Pitagorasz-tétellel ellenőrzi a számításokat.