Szorzás és szorzattá alakítás

Polinomok osztásának módszere

Ez a videó bemutatja a polinomok egymással való osztásának módszerét.


A videó bemutatja, hogyan lehet megosztani a polinomokat egymással. Az első példában egy egyszerű példát mutat be, ahol egy kéttagú polinomot osztunk kettővel. A továbbiakban részletesen bemutatja a folyamatot, amelyben a számláló és a nevező legmagasabb fokszámú tagjait használjuk fel. A módszer a legmagasabb fokszámú tagokat osztja meg, majd visszaszorozza a teljes nevezővel. Ha a maradék nulla, a polinom osztható a nevezővel. Ha van maradék, azt is hozzá kell adni a végeredményhez. A videó bemutat további példákat is, beleértve a bonyolultabb polinomok osztását is.