Szorzás és szorzattá alakítás

Polinomok osztása 3. példa

Az osztási eljárás bemutatása egy bonyolultabb polinom példáján keresztül.


A videó szemléletesen bemutatja, hogyan lehet polinomokat osztani. Az eljárás során egy harmadfokú polinomot osztunk el egy másodfokúval. A megoldás lépésről-lépésre kerül bemutatásra, kezdve a nevező és számláló legmagasabb hatványkitevőjű tagjának kiválasztásától és egymással való osztásától, egészen a végleges megoldás, azaz a hanyados és a maradék meghatározásáig. A videó végén a megoldás: 4x négyzet - 11/2x + 31/4, és a maradék -51/4, osztva a nevezővel, 2x+1.