Szorzás és szorzattá alakítás

Polinomok összeszorzása példa

A videó a polinomok összeszorzásának folyamatát mutatja be egy példán keresztül.


A videóban egy matematikai műveletet mutatunk be, ahol a polinomok összeszorzását végezzük el. Az első tényezőt, ami egy polinom, szorozzuk össze a második tényező mindkét tagjával, majd az eredményeket összeadjuk. A művelet végén egynemű tagokat keresünk, és ezeket összevonjuk. Az eredmény egy polinom lesz, amelyben a tagok csökkenő hatványrendben szerepelnek. Az egyszerűsítés után kapott eredmény: 12x a harmadikon plusz 26x4-zet plusz 16x plusz 2.