Szorzás és szorzattá alakítás

Polinom osztása egytagú kifejezéssel

A videó bemutatja, hogyan lehet egy polinomot egyszerűbb alakra hozni osztással egytagú kifejezéssel.


A videóban egy összetett matematikai problémát oldunk meg, melyben egy polinomot kell egyszerűbb alakra hoznunk osztással egytagú kifejezéssel. A polinom számlálóban több tag szerepel, a nevezőben pedig egy. A feladatot úgy oldjuk meg, hogy a nagy törtet több kis tört összegeként írjuk fel, mindegyik törtnek a nevezője 6x lesz. Ezután az egyszerűsítést hajtjuk végre, amelyben minden egyes törtünkben a számlálókban és a nevezőben is egy tag szerepel. Az egyszerűsítés végén az eredeti kifejezésünk egyszerűbb alakja jelenik meg. A videó jól szemlélteti a polinomok osztásának logikáját és a matematikai egyszerűsítés folyamatát.