Szorzás és szorzattá alakítás

Polinom egyszerűsítése

A videó bemutatja, hogyan egyszerűsíthetünk polinomokat az egynemű kifejezések összeadásával.


Ez a videó az algebrai polinomok egyszerűsítésének folyamatát mutatja be. Az előadó azzal kezdi, hogy azonosítja az egynemű kifejezéseket - azokat a kifejezéseket, amelyekben ugyanaz a változó ugyanazon a hatványon szerepel. Az egynemű kifejezéseket összeadja, hogy megszerezze az egyszerűsített polinomot. A folyamat során a legnagyobb hatványkitevővel kezd, majd halad tovább a kisebb hatványok felé, végül pedig az állandó kifejezésekkel zár. A videó végén a teljes egyszerűsített polinomot mutatja be.