Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Párhuzamos függvények 3. példa

Három egyenlet vizsgálata és azok átalakítása y = mx + b formára, majd a meredekségek összehasonlítása.


Ebben a videóban három egyenletet vizsgálunk: A, B és C. Az A egyenletet átalakítjuk, így y = 6x + 5 formátumot kapunk. A B egyenlet már elemi formában van, így nincs szükség átalakításra, viszont a C egyenletet szintén módosítjuk, így y = 6x + 14-et kapunk. Megállapítjuk, hogy az A és C egyenletek meredeksége megegyezik, tehát a hozzájuk tartozó függvények párhuzamosak.