Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Párhuzamos függvények 1. példa

A videó bemutat egy példát arra, hogyan lehet megállapítani, hogy két függvény párhuzamos-e.


A videóban három egyenlet, A, B és C van bemutatva. Az A egyenlet szerint y=2x-6, a B egyenlet szerint y=3x-6, míg a C egyenlet y=2x-5. A cél az, hogy megállapítsuk, melyik függvények párhuzamosak egymással. A párhuzamosság kritériuma a meredekségek egyezősége. A meredekséget az 'm' jelöli a y=mx+b formulában, és a bemutatott egyenletekben a számok (2, 3 és 2) jelentik a meredekséget. Az analízis alapján megállapítható, hogy az A és C egyenletekhez tartozó függvények párhuzamosak, mivel a meredekségeik megegyeznek. Ez az állítás továbbá grafikusan is igazolható a koordináta rendszerben való ábrázolással.