Másodfokú függvények és egyenletek

Parabola szélsőértékének és zérushelyeinek meghatározása

A videó bemutatja, hogyan határozhatjuk meg egy másodfokú függvény zérus helyeit és minimum pontját.


A videóban egy másodfokú függvény, y = x^2 + 4x - 12 zérus helyeit és minimum pontját határozzuk meg. Az elemzés során felhasználjuk a szorzatformát és a parabola szimmetria tulajdonságát. Megállapítjuk, hogy a függvény zérus helyei x = -6 és x = 2 pontok. A minimum pontjának meghatározásához használjuk a szimmetria tulajdonságot, mivel a zérus helyek közötti pont lesz a minimum. Ezt megerősítjük az x = -b/2a képlet alkalmazásával is, mely szintén x = -2 eredményt ad. A minimum pont y koordinátáját a függvénybe helyettesítéssel kapjuk, ami y = -16. Tehát a függvény minimum pontja a (-2, -16) koordinátájú pont.