Szorzás és osztás

Osztás, bennfoglalás alapjai

A videóban a könnyen érthető példákon keresztül bemutatjuk az osztás és a bennfoglalás alapjait.


A videóban az osztás és a bennfoglalás alapjait mutatjuk be szemléletes példákon keresztül. Az osztásnál olyan csoportokat képzünk, amelyeknek azonos számú tagja van, majd megszámoljuk, hány ilyen csoportot tudunk létrehozni. A bennfoglalásnál megnézzük, hogy egy nagyobb számú csoportban hányszor található meg egy kisebb számú csoport. A videóban bemutatott példák segítségével megérthetjük, hogy a szorzás és az osztás egymással összefüggő műveletek, és hogy a maradékos osztás hogyan működik.