Bevezetés az algebrába

Összevonás (egynemű algebrai kifejezések összevonása) 3. példa

Matematikai feladat megoldása összevonás segítségével.


A videóban egy matematikai feladatot oldunk meg összevonás segítségével. Az összetett kifejezést egyszerűbb alakra hozzuk azáltal, hogy összetartozó értékeket keresünk, és ezeket összevonjuk. Az így kapott egyszerűbb kifejezés: minusz y, meg x4-zet, meg 2x, meg y4-zet.