Képzetes és komplex számok

Összetetebb komplex számos feladat 3. rész

Komplex számok témakörében egy összetett feladat harmadik részének megoldása.


Ebben a videóban a 'Z1 és Z2 egymástól különböző komplex számok' feladat harmadik részét vizsgáljuk. Az előző videóban már megoldottuk az A és B részeket, most a C feladat következik, ami a Z-Z1 argumentumának egyenlőségét vizsgálja a Z2-Z1 argumentumával. A megoldás során használjuk a Z-Z1 értékét, melyet az A feladatnál írtunk fel. A megoldási elv teljesen megegyezik a B feladatéval, itt is a Z-Z1 argumentumának egyenlőségét vizsgáljuk, de a jobb oldalon Z-Z2 argumentum szerepel. A feladat megoldása során a Z2-Z1 komplex szám vektorát és az irányszögét is vizsgáljuk.