Trigonometria alapjai

Oldalak hosszának meghatározása szögfüggvénnyel

Ebben a videóban megismerhetjük, hogyan határozzuk meg a derékszögű háromszög oldalainak hosszát szögfüggvények segítségével.


A videóban bemutatott feladatban egy derékszögű háromszög oldalainak hosszát kell meghatározni ismert átfogó és szög alapján. A számítások során szögfüggvényeket használunk, konkrétan a szinusz függvényt. Az egyik oldal hosszát a 30 fokos szög szinuszával számoljuk ki, míg a másik oldalt a 60 fokos szög szinuszával. A videó bemutatja a számítások menetét, és kitér a szinusz értékek számításának részleteire is. A végén az eredményeket összevetjük a háromszög oldalainak ismert arányával, amely a 30-60-90 fokos háromszög tulajdonsága.