Trigonometria alapjai

Oldalak hosszának meghatározása radiánban adott szögből

A videó bemutatja, hogyan határozzuk meg egy derékszögű háromszög oldalainak hosszát, ha a szög radiánban van megadva.


A videóban egy derékszögű háromszög oldalainak hosszának meghatározására kerül sor, ahol a szög radiánban van adva. Az átfogó hossza 10-szer négyzetgyök 2, míg a szög nagysága pi/4 radián, ami 45 foknak felel meg. A videóban megmutatják, hogyan lehet az oldalak hosszát kiszámolni a szögfüggvények (szinusz és koszinusz) segítségével, illetve az oldalak arányát felhasználva egy 45-45-90 fokos háromszögben. Az eredményül kapott oldalak hossza 10 egység.