Elsőfokú egyenletek

Műveletek sorozatokkal 1. példa

Hogyan határozzuk meg a legnagyobb számot egy olyan páratlan számsorban, amelynek ismert összege 231?


Ebben a videóban egy matematikai problémát oldunk meg, ahol meg kell találnunk a legnagyobb számot egy olyan háromtagú páratlan számsorban, melynek ismert összege 231. Az első lépésben felismerjük, hogy a páratlan számok sorozatának tagjai 2-vel nőnek. Ezután egyenletet állítunk fel, ahol az első számot 'x'-nek nevezzük. A sorozat többi tagja 'x+2' és 'x+4'. Az egyenlet megoldása után beillesztjük az értékeket és ellenőrizzük, hogy az összeg valóban 231-e. Ezután meghatározzuk, hogy a legnagyobb szám a sorban a 79.