Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Metszéspont kiszámítása meredekségből

Egy függvény adott pontjának és egy félig behelyettesített egyenlet alapján megállapítjuk a függvény metszéspontját.


A videóban egy matematikai probléma megoldásának lépéseit mutatjuk be. Adott egy függvény egy pontja, koordinátái 5 és 8, valamint egy félig behelyettesített egyenlet, az y egyenlő 17,13x plusz b. Az alap egyenlet, az y egyenlő mx plusz b, ahol m a meredekség, b pedig a függvény metszéspontja az y tengellyel. A videó bemutatja, hogyan használjuk fel ezeket az információkat, hogy meghatározzuk az eredeti egyenletet, és kiszámítsuk a metszéspontot. A végén a b értékét 19,13-ra kapjuk, így az eredeti egyenlet y=17,13x+19,13 formában írható le.