Egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek

Másodfokú egyenletrendszer 1. példa

Egy másodfokú egyenletrendszer megoldása algebrai úton és grafikusan.


A videóban egy másodfokú egyenletrendszert oldunk meg. Először az egyik egyenletünk értékét behelyettesítjük a másikba, majd átrendezzük az egyenletet. Az eredményül kapott kvadratikus egyenlet gyökeit meghatározzuk, majd ezeket behelyettesítjük az eredeti egyenletekbe, hogy megkapjuk az y értékeket. A megoldást grafikusan is bemutatjuk, ahol a kapott x és y értékek segítségével kirajzoljuk az egyenletrendszer megoldásait. Végül megvizsgáljuk, hogy az eredeti egyenletek és a grafikus megoldás hogyan kapcsolódik egymáshoz.