Másodfokú függvények és egyenletek

Másodfokú egyenlet rendezett alakja

Egy másodfokú egyenlet rendezett alakban történő felírását és az együthatók meghatározását mutatja be.


A videóban bemutatjuk, hogyan írhatjuk fel rendezett alakban egy másodfokú egyenletet. Meghatározzuk az együthatókat, és a folyamat során bemutatjuk az algebrai műveleteket, amelyeket az egyenlet oldalain végzünk el, hogy a jobb oldalon 0 értéket kapjunk. Az eredményül kapott rendezett alak 3x négyzet minusz 3x plusz 7 egyenlő 0, az együthatók pedig a következők: az x négyzet együthatója 3, az x együthatója -3, a konstans együtható pedig 7. A videó jól szemlélteti az egyenletrendezés folyamatát, és segíthet jobban megérteni a másodfokú egyenletekkel kapcsolatos koncepciókat.