Egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek

Másodfokú egyenlet 3. példa

A videó bemutat egy példát a másodfokú egyenlet megoldására.


A videóban egy másodfokú egyenletet oldunk meg, melynek egyenlete: Y = 2x^2 + 3x - 6 és Y = -x^2. A feladat megoldásához először egyenlőséget teremtünk a két egyenlet között, majd átrendezzük őket, hogy a megoldást megkönnyítsük. Az eredményül kapott két megoldás (x = -2 és x = 1) a feladat két lehetséges megoldása. Aztán behelyettesítjük ezeket az értékeket az eredeti egyenletekbe, hogy megtaláljuk az y koordinátákat. Végül ábrázoljuk a megoldásokat egy koordináta rendszerben. Az eredmény egy parabola, melynek a csúcspontjai a megoldások.