Egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek

Másodfokú egyenlet 2. példa

A videóban két másodfokú egyenlet grafikus megoldását vizsgáljuk meg.


A videóban két másodfokú egyenletet vizsgálunk, amelyek közül az egyik parabolát ábrázol. A parabola jellemzőit és értékeit elemzi az x és y értékek függvényében, beleértve a parabola legmagasabb pontját és a többi értékét, amit a táblázat segítségével határozzuk meg. Megvizsgáljuk a másik egyenletet is, amely egy egyenest ábrázol, és meghatározzuk annak meredekségét és y tengely metszéspontját. Végül meghatározzuk a két függvény metszéspontját és ezáltal az egyenletrendszer megoldását. A videó végén ellenőrizzük a megoldást, behelyettesítjük az x és y értékeket az eredeti egyenletekbe.