Kúpszeletek

Kúpszeletek felismerése (hiperbola)

A videóban bemutatott Q-alakú egyenletet átalakítjuk és az eredményül kapott hiperbolát ábrázoljuk.


Az előadó egy Q-alakú egyenletet vizsgál, majd átalakítja azt, hogy kiderüljön, milyen kúpszeletet határoz meg. Az egyenlet átalakítása során a bal oldalra kerülnek az x és y tagok, míg a jobb oldalon csak a konstans tag marad. Az átalakítás után a teljes négyzetté alakítás módszerét használja az előadó. Az eredményül kapott egyenlet egy hiperbolát leíró alakot vesz fel, amit az előadó ábrázol. Az ábrázolás során az aszimptoták és az x és y tengelyek mentén történő eltolások is szemléltetésre kerülnek. A videó végére megkapjuk a hiperbola grafikonját, valamint a két aszimptóta egyenletét.