Kidolgozott példák

Kúp felszíne

A videó a kúp alkotó hosszának és felszínének számítását mutatja be.


A videóban egy kúpot vizsgálunk, amelynek alapjának sugara 5 cm, magassága 8 cm. Az alkotó hossza a pitagoráztétel alkalmazásával számítható ki, melynek értéke négyzetgyök 89 cm. A kúp felszínét a kúp alapjának területe és a palást területe összegzésével számoljuk ki. Az alapkör területe R négyzet Pi, a palást területét pedig R szer Pi szer A képlettel számolhatjuk. Az eredmény 5 Pi szer (5 plusz négyzetgyök 89) négyzetcentiméter. A videó bemutatja a számításokat, és a végén egy becsült értéket is ad a kúp felszínének nagyságára.