Kör és hiperbola

Kör és hiperbola metszéspontjai által meghatározott kör egyenlete

A videóban egy adott kör és hiperbola metszéspontjai által meghatározott kör egyenletének meghatározása történik meg.


A videóban egy adott kör és hiperbola metszéspontjai által meghatározott kör egyenletét határozza meg a narrátor. A kiindulási pont egy x^2 + y^2 - 8x = 0 egyenletű kör és egy x^2/9 - y^2/4 = 1 egyenletű hiperbola, melyek az A és B pontokban metszik egymást. A narrátor részletesen bemutatja a szükséges matematikai lépéseket, hogy meghatározza az AB átmérőjű kör egyenletét. A levezetés során kifejezi y^2-t a kör egyenletéből, majd ezt behelyettesíti a hiperbola egyenletébe, és megoldja az így kapott egyenletet. Az eredményül kapott x = 6 értéket behelyettesítve az y^2 = 8x - x^2 egyenletbe, meghatározza a metszéspontok y koordinátáit (y = √12). Végül felírja a keresett kör egyenletét: (x-6)^2 + y^2 = 12.