Kör és hiperbola

Kör és hiperbola közös érintőjének egyenlete 2. rész

A videó bemutatja, hogyan lehet meghatározni egy kör és egy hiperbola közös érintőjének egyenletét.


Ebben a videóban a szerző az előző részben bemutatott kör és hiperbola közös érintőjének egyenletét határozza meg. Először az érintő egyenletét írja fel y=mx+b formában. Aztán helyettesítést végez a kör egyenletébe, majd a kapott másodfokú egyenlet diszkriminánsát nullává téve számítja ki az érintő tengelymetszetét. Megállapítja, hogy a tengelymetszet csak pozitív lehet, mivel a meredekség pozitív. A meredekség értékének meghatározására a következő videóban kerül sor, a hiperbola egyenletével végzett hasonló számítások után.