Kitevők gyökök és normálalak

Köbgyök keresése

A videó bemutatja, hogyan lehet kiszámolni a köbgyökét a -512-nek.


Ebben a videóban matematikai módszerekkel keresünk megoldást a köbgyök alatt -512 problémára. Az előadó részletesen és logikus lépésekben magyarázza el, hogy eljutunk a megoldáshoz. Először a -1-et szorozzuk 512-vel, majd ezt a számot bontjuk fel prímszámok szorzatára. Miután meghatároztuk, hogy a 512 számot hány darab 2-es szorzatával kapjuk meg, a számokat hármas csoportokba osztjuk, hogy megtaláljuk az eredeti számot. Az eredmény -8 lett, ami azt jelenti, hogy a -512 köbgyöke -8.