Hatványozás és gyökvonás

Kifejezés értékének meghatározása műveleti sorrend figyelembevételével

Egy matematikai kifejezés értékének meghatározása y érték helyettesítésével, a műveletek megfelelő sorrendjének alkalmazásával.


A videóban egy matematikai kifejezés értékét határozzuk meg, amennyiben y értéke 3. A számítás során a zárójelek, hatványozások, szorzások és osztások, valamint összeadások és kivonások műveleteit hajtjuk végre megfelelő sorrendben. A kifejezés értéke a behelyettesítés után 396. Ez a videó kiválóan alkalmas matematikai műveletek sorrendjének és a behelyettesítési módszernek a megértésére.