Hasonlóság

Hasonló háromszögek 4. példa

Ez a videó bemutatja, hogyan lehet hasonló háromszögeket és azok oldalainak arányait használni egy ismeretlen oldal hosszának meghatározására.


A videóban a narrátor egy rajzon keresztül bemutatja, hogyan lehet a hasonló háromszögek és az oldalak arányainak ismeretét felhasználni egy ismeretlen oldal hosszának meghatározására. Az ABC és a DEC háromszögek hasonlóságát bizonyítja, ahol a hasonlóság feltétele az, hogy a háromszögek szögei páronként egyenlőek. Meghatározza a szögjelöléseket, és megállapítja, hogy a BAC szög a CDE szögnek, a BCA szög az ECD szögnek és az ABC szög a CED szögnek felel meg. Ezt követően az oldalak arányait használja egyenlet felállításához, majd a megadott oldalhosszakat behelyettesíti az egyenletbe, végül meghatározza a BC oldal hosszát.