Hasonlóság

Hasonló háromszögek 1. rész

A videó a hasonló háromszögeket és azok tulajdonságait mutatja be.


Ez a videó részletesen bemutatja a hasonló háromszögek jellemzőit. Megmagyarázza, hogy a hasonló háromszögeknél a szögek mérete azonos, az oldalak hossza viszont nem szükségesen azonos, de arányuk konstans. Bemutatja, hogyan állapítható meg két háromszög hasonlósága az oldalak arányának és a szögek egyenlőségének vizsgálatával. A videóban szereplő példán keresztül mutatja be a hasonlóság és az egybevágóság közötti különbséget, valamint a hasonló háromszögek transzformációjának lehetőségeit, mint az eltolás, forgatás és nagyítás.