Háromszög részei és speciális tulajdonságai

Háromszög súlyvonalai és súlypontja

A videó a háromszög súlyvonalainak és súlypontjának meghatározását és tulajdonságait mutatja be.


E videóban a háromszög súlyvonalainak és súlypontjának meghatározását és tulajdonságait vizsgáljuk meg. A súlyvonal a szemközti csúcsot köti össze az oldalfelezőponttal, a háromszögnek pedig három ilyen súlyvonala van. A súlypont a súlyvonalak metszéspontja, amely a súlyvonalakat kettő-egy arányban osztja. A videó részletesen bemutatja és bizonyítja ezt a tulajdonságot, illetve továbbiakat is, például azt, hogy a súlypont egyben a háromszög tömegközéppontja is. A videó végén megállapítható, hogy a súlypont valóban kettő-egy arányban osztja a súlyvonalakat.