Egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek

Háromismeretlenes szöveges feladat

Megoldjuk a három ismeretlenes szöveges feladatot, amely a háromszög belső szögeinek meghatározását kéri.


Ebben a videóban egy háromszög belső szögeit határozzuk meg egy szöveges feladat segítségével. Az első szög 50 fokkal kisebb, mint a másik négyszerese, míg a harmadik 40 fokkal kisebb. A számítások során kiderül, hogy a három belső szög értéke 130 fok, 45 fok és 5 fok. Ebből megállapítható, hogy a háromszög tompaszög, mivel az egyik belső szöge 130 fok. A videóban bemutatott módszer alkalmazható bármely háromismeretlenes szöveges feladat megoldására.