Függvények

Függvények felismerése 6. példa

A videó a függvények felismerését mutatja be egy grafikonon keresztül, különösen hangsúlyozva a bemeneti és kimeneti értékek viszonyát.


A videóban bemutatott grafikonon egy függőleges egyenes látható, amely az x egyenlő minusz négy ponton halad át, párhuzamosan az y tengellyel. A videó kifejti, hogy egy függvény esetén minden x bemeneti értékhez pontosan egy y érték tartozhat. Az itt bemutatott esetben azonban az x egyenlő minusz négy értékhez számos y érték tartozik, így a grafikonon ábrázolt szabályrendszer nem tekinthető függvényszerűnek. A videó hasznos segítséget nyújt a függvények és nem függvényszerű szabályrendszerek megkülönböztetésében.