Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Függvények ábrázolása, meredekségének kiszámítása 2. példa

A videó bemutatja, hogyan ábrázolhatunk függvényeket, és hogyan számíthatjuk ki a meredekségüket két példa segítségével.


A videóban bemutatásra kerül a függvények ábrázolásának és a meredekségük kiszámításának folyamata két példa segítségével. Az első példában a koordinátákat a zöld színnel jelöli a koordinátoröndszerben, az x és y tengely mentén történő elmozdulásokat követve. A függvény meredekségét a 'y2-ből y1, per x2-ből x1' képlet segítségével számolja ki, amelynek eredménye 8,5. A második példában az x tengelyen jobbra, az y tengelyen pedig lefelé halad, a negatív tartományba. A függvény meredekségét itt is a 'y2-ből y1, per x2-ből x1' képlet segítségével számolja ki, az eredmény -4/3. A videó jól bemutatja a függvények ábrázolásának és meredekségük kiszámításának lépéseit, és a nézőt segíti a matematikai fogalmak megértésében.