Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Függvény meredekségének kiszámítása

Egy függvény meredekségének kiszámítása adott koordinátákkal.


A videó egy adott függvény meredekségének kiszámításával foglalkozik, amelyben a koordináták 7/2, -19/4, -2/3 és 57/8. A függvény meredekségét a 'y2 - y1 / x2 - x1' képlet alapján számolják ki. A videóban bemutatott számítás során a számlálót és a nevezőt közös nevezővel egyszerűsítik, majd az eredményt a tört reciprokával szorozzák. A végül kapott érték a függvény meredeksége, amely -2,85. A videó jól szemlélteti a törtökkel végzett műveleteket és a meredekség kiszámításának elvét.