Valószínűségszámítás és kombinatorika

Független események, szabályos érme

A videó a szabályos érme dobásának valószínűségét és a független események fogalmát mutatja be.


A videóban egy szabályos érmét dobunk, ahol a fej vagy írás dobásának esélye egyenlő, egy-ketted. Az érme dobásának összes lehetséges kimenetele közül pontosan egy teljesül, így ezek valószínűsége összege egy. A videóban továbbá bemutatásra kerül, hogy mi történik, ha többször végezzük el ugyanazt a kísérletet, és milyen valószínűséggel kapunk egy adott kimenetelt. A független események fogalma is bemutatásra kerül, melyek azok az események, ahol az egyik esemény kimenetele nem befolyásolja a másik esemény kimenetelét. A videó bemutatja, hogy a független események esetében a különböző események valószínűségeit össze kell szorozni a helyes eredmény eléréséhez.