Trigonometria alapjai

Fok átváltása radiánba

A videó bemutatja, hogyan válthatunk át fokos szögmértéket radiánosra.


A videóban három szög értékét határozzuk meg radiánban: 150, 45 és 15 fokosat. Az átváltáshoz használt képlet: 1 fok = Pi/180 radián. Az egyes szögek átváltásához a képlet mindkét oldalát megszorozzuk a szög fokban megadott értékével. Így kapjuk meg, hogy a 150 fokos szög 5Pi/6 radián, a 45 fokos szög Pi/4 radián, a 15 fokos szög pedig Pi/12 radián.