Kidolgozott példák

Egyenlő szárú derékszögű háromszög szárainak hossza

Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög szárainak hosszának és területének meghatározása


Ebben a videóban egy egyenlő szárú derékszögű háromszög szárainak hosszát és területét határozzuk meg. A háromszög alapjának a hossza 10 egység, a szárak hosszát pedig a Pitagorasz tétel segítségével jutunk el, ahol a befogók négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével. Az eredményül kapott x értéke 5x4x2 lesz. A területet a háromszög területképlete alapján számoljuk ki, melyből megállapítjuk, hogy a háromszög területe 25 négyzetegység.